ponedeljek, september 21Projekt POPESTRIMO ŠOLO

Popestrimo šolo

Namen programa Popestrimo šolo je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev na individualne potrebe dijakov in hkrati spodbuditi odziv šol na spremembe v lokalnem okolju.
Program šolam omogoča, da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraževalnim potrebam dijakom, in sicer zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi. Program spodbuja razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih učitelji izvajajo aktivnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti. Mladostniki imajo možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja.

Šole so pridobile sredstva za izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela. Izvajamo naslednje aktivnosti:
1. individualno delo z učenci oziroma delo v manjših skupinah učencev z namenom doseči boljše učne dosežke in uspešnejše vključevanje v socialno okolje;
2. mentorske oblike dela s področja naravoslovja, tehnike in tujih jezikov;
3. počitniške dejavnosti.

Neformalno učenje in pridobivanje kompetenc v družbi, ki zahteva vse bolj specifična znanja, se vse bolj očitno širi v območje prostega časa. Izvajanje takšnih aktivnosti omogoča mladostnikom oziroma njihovim staršem več priložnosti za uspešno vključevanje v socialno okolje, namenjene pa so tudi otrokom, ki so tako ali drugače ovirani pri doseganju optimalnih rezultatov v svojem psihološkem in socialnem razvoju.
Z ukrepom so ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa, in sicer preko zaposlitve multiplikatorja, strokovnega delavca.

To nalogo bom opravljal Primož Zorko, inženir multimedije, multiplikator POŠ EGSŠ.
Najdete me v kabinetu št. 10 v drugem nadstropju (poleg učilnice 13). Prav lepo vabljeni, da se pri meni oglasite z idejami ali pa kar tako, iz radovednosti.