sreda, februar 26Projekt POPESTRIMO ŠOLO

ČEBELICA MEDKA

ČEBELICA MEDKA POVEZUJE: ZAJTRK Z EVROPSKIMI PRIJATELJI
Video-konferenca, Radovljica-Bratislava
16. november 2017, ob 9.30
Video konferenca se je odvijala v Čebelarskem centru v Lescah, na drugi strani Skype povezave pa so bili otroci iz Bratislave na Slovaškem. Dogodek sta organizirali Tita Porenta, kustodinja Čebelarskega muzeja v Radovljici in Špela Kalan Razinger, upravnica Čebelarskega Centra.
Pred kamero so bili otroci iz skupine Hobotnice s svojo vzgojiteljico Lučko Sovinc iz Vrtca Lesce, ki so komaj čakali, da spoznajo svoje slovaške vrstnike in na svoj nastop.
Zato, da so se otroci dejansko lahko videli preko interneta, so poskrbeli Aleksandra Ažman ter dijaki srednje medijske šole iz Radovljice pod mentorstvom prof. Primoža Zorka.

Pridružil se nam je član ČD Radovljica, g. Jožef Korošec, ki se je za to priložnost oblekel v čebelarsko svečano obleko.
Slovensko-evropski zajtrk je prireditev, ki jo spodbuja Čebelarska zveza Slovenije in se že 11. zapored praznuje tretji teden v novembru v Sloveniji in po Evropi. Srečanje je bilo z namenom povezovanja slovenskih in slovaških otrok, da se spoznajo, da skupaj pojejo zdrav in okusen medeni zajtrk in ob njem razmišljajo o čebelah in njihovem pomenu za naravo in človeka.
Pri spoznavanju čebele je otrokom v vrtcih in nižjih razredih osnovne šole v veliko pomoč slikanica IZ dnevnika čebelice Medke, ki jo je pred leti ilustriral slovenski ilustrator Marjan Manček. Založili so jo Muzeji radovljiške občine, v okviru katerih deluje Čebelarski muzej. Po zaslugi veleposlaništva RS na Slovaškem, predvsem veleposlanice Bernarde Gradišnik in slovaških čebelarjev jo od lanskega leta lahko v svojem jeziku berejo tudi slovaški otroci.