nedelja, julij 21Projekt POPESTRIMO ŠOLO

Vrtiljak poklicev 2017

Poročilo

Na Šolskem centru Škofja Loka, na Srednji šoli za lesarstvo, smo v četrtek, 19.10.2017,
organizirali Vrtiljak poklicev 2017. Poklice je predstavilo sedem srednjih šol z Gorenjske:

Šolski center Škofja Loka:
– Srednja šola za lesarstvo
– Srednja šola za strojništvo

Šolski center Kranj:
– Srednja tehniška šola
– Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Srednja šola Jesenice

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Srednje šole smo pripravile 28 različnih delavnic, ki so se odvijale na Šolskem centru v Škofji
Loki. Vse šole smo se predstavile tudi na sejmu s svojimi izdelki, reklamami, znanjem,
idejami, …

Na Vrtiljak poklicev se je prijavilo 29 osnovnih šol gorenjske, ljubljanske in primorske regije.
Skupaj je Vrtiljak poklicev obiskalo 1371 učencev. Vsak učenec si je izbral dve delavnici. Vsi so
si ogledali tudi sejem, na katerem so dobili brošuro s podatki, kako priti do poklica in katera
šola izvaja izobraževanje za posamezen poklic. Vsaka delavnica je potekala 30 minut, prav
tako tudi sejem, vmes pa je bilo 10 minut odmora, da so se učenci lahko prerazporedili na
drugo delavnico. Vsako delavnico smo izvedli devetkrat. Za nemoten potek organizacije in
prerazporeditev učencev na delavnice, ki so si ju izbrali, smo natisnili urnike. Vsak učenec je
dobil urnik na svoje ime. Če se je kdo izgubil ali zaostal, smo mu lahko vedno pomagali. Za
prevoz vseh učencev je bilo vključenih 19 avtobusov.

Prireditev je potekala tekoče in brez večjih problemov.
Obenem se sodelujočim srednjim šolam zahvaljujemo za udeležbo in vodenje delavnic ter
pripravo sejma.

Lep pozdrav
Marko Legat, organizator Vrtiljaka poklicev 2017
Milan Štigl, ravnatelj SŠ za lesarstvo